Links

Theo dõi đơn hàng và hưởng lợi nhuận

247Store xin gửi tới CTV, Dropship hướng dẫn Theo dõi đơn hàng và hưởng lợi nhuận trên hệ thống

Theo dõi đơn hàng

Bước 1: Truy cập vào trang Bán Hàng sau đó vào phần : Đơn Hàng Xuất
Bước 2 : Đọc các thông số như hình bên dưới để biết chi tiết hành trình đơn hàng của mình
1 - Thông tin đơn hàng đã được kho 247Store giao cho đơn vị vận chuyển
2- Trạng thái đơn hàng của kho 247Store
3- Trạng thái đơn hàng của bên đơn vị Vận chuyển
4- Thời gian nhận tiền của đơn hàng
5 -Mã vận đơn của đơn hàng
Riêng với Dropship có thể thao tác Nhận tiền, Thành công đơn hàng mà không thu hộ qua 247Store
Nút Nhận tiền sẽ tự động hiển thị khi đơn hàng đã được đóng Gói
Nút Thành công sẽ tao tác được khi đơn hàng Đã nhận tiền

Hưởng lợi nhuận

Khi đơn hàng được giao hàng thành công hoặc không thành công, Tức là trạng thái : Thành Công hoặc Thất bại , Khi đó hệ thống sẽ đối soát tự động và chuyển khoản lợi nhuận đơn hàng cho CTV, Dropship thông qua tài khoản ngân hàng
Cập nhật số tài khoản ngân hàng để nhận tiền lợi nhuận
Truy cập vào: Trang cá nhân trên trang quản lý bán hàng
Bảng thống kê lợi nhuận theo tháng
Lợi Nhuận
Quy định:
1-Thời gian thanh toán lợi nhuận cho CTV, Dropship vào ngày 15-20 hàng tháng sẽ thanh toán lợi nhuận của tháng trước
2- Khiếu nại trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được tiền chuyển khoản