Links

Đăng ký tài khoản CTV, Dropship

Để có thể trở thành Cộng tác viên, Dropship để kinh doanh online trên 247Store, bạn cần đăng ký tài khoản trước.
1. Nếu là khách hàng cũ của 247Store thì hãy liên nhân viên chăm sóc của mình để được cung cấp tài khoản ( không cần đăng ký)
Bước 1: Liên hệ nhân viên nâng cấp lên seller
Bước 2: Đăng nhập vào đổi pass nha các bác
Hiện tại mặc định sẽ là: user: Sdt (bỏ số 0 đằng trước : Ví dụ số điện thoại của bạn là 0936366247=> user sẽ là 936366247) , Pass: 123456
2. Với khách hàng mới muốn đăng ký làm CTV và Dropship thì hãy thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang : https://banhang.247store.vn/
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin để đăng ký
Bước 3 : Chờ nhân viên CSKH gọi điện xác nhận tài khoản
Tài khoản sẽ đăng nhập được đồng thời ở Trang chủ: https://247store.vn/ và Trang bán hàng của CTV, Dropship : https://banhang.247store.vn/