Links

Phân biệt CTV và Dropship

Cộng tác viên (CTV) và Dropship hiện là hai hình thức kinh doanh online được ưa chuộng hàng đầu bởi những ưu điểm tuyệt đối của nó.
Phân biệt
Cộng tác viên (CTV)
Dropship
Vốn
Không cần vốn
Cần có vốn
Giá nhập *
Giá trên 247Store.vn
Giá trên 247Store.vn
Giá bán
Tự quy định
Tự quy định
Thu hộ qua 247Store
Bắt buộc
Không bắt buộc
Chiết khấu thêm
Không
Thương hiệu riêng **
Tùy kênh bán
Đồng bộ API ***
Không
(*) Giá nhập của Drop sẽ được tự động giảm giá theo số lượng lấy hàng còn CTv thì không - Drop sẽ được ưu đãi khi nạp tiền vào ví và chiết khấu thêm vào từng đợt.
(**) Thương hiệu riêng : Tức là làm đồng bộ thương hiệu của CTV, Dropship trên đa kênh: Fb, Zalo.Tiktok , Sàn TMĐT - Với CTV khi làm Sàn TMĐT thì bắt buộc phải Tài khoản ngân hàng phải là của bên 247Store, còn với Dropship thì không cần, được tự do setup bán hàng đa kênh, Thu tiền về tài khoản riêng của mình
(***) Riêng với Dropship - Khi trở thành khách hàng lớn và thường xuyên của 247Store sẽ được cung cấp hệ thống tự động lên đơn , đồng bộ kho ... các sàn TMĐT và Đồng bộ tự động các đơn vị vận chuyển (Chi tiết)