Links

Mua hàng về kho ảo CTV, Dropship

Các bước mua hàng về kho ảo CTV, Dropship - Khi phát sinh đơn hàng cho khách của mình
Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào 247store.vn để mua hàng
Bước 2: Tìm kiếm các sản phẩm muốn đặt hàng bằng chức năng tìm kiếm hoặc vào các danh mục trên trang chủ
Bước 3: Click vào nút CHỌN MUA để tiếp tục thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng
3.1 Click vào Xem giỏ hàng để tiến thành thanh toán đơn hàng khi đã mua đủ số lượng sản phẩm để bán cho khách hàng
3.2 Click vào Tiếp tục mua hàng để tìm thêm sản phẩm cần mua cho đủ số lượng sản phẩm để bán cho khách hàng
Bước 4: Tiến hành đặt đơn hàng khi đã chọn đủ sản phẩm
1- Với CTV - Sau khi click nút THÊM HÀNG VÀO KHO thì sản phẩm sẽ tự động được thêm vào kho của CTV - ở trong phần KHO SẢN PHẨM
2- Với Dropship -- Sau khi click nút ĐẶT HÀNG (Lưu ý: Trong ví phải còn đủ tiền để thanh toán đơn hàng) thì sản phẩm sẽ tự động được thêm vào kho của Dropship - ở trong phần KHO SẢN PHẨM
Nút ĐẶT HÀNG
Bước 5: Tạo giá bán cho sản phẩm vừa nhập vào kho
Để tạo giá bán cho sản phẩm, hãy thao tác
5.1 Click vào Icon màu xanh như hình bên dưới
5.2 Điền thông tin như dưới hình rồi Click vào lưu dữ liệu
Số lượng để là 1, và điền Giá bán đã thống nhất với khách hàng - (Nếu CTV,Drop muốn lấy hàng về nhà rồi tự ship cho khách thì hãy điền giá bán = giá nhập )
Vậy là đã hoàn thành các bước mua hàng về kho ảo và tạo giá bán cho sản phẩm, Xin mời bạn hãy tiếp tục đọc phần tạo đơn hàng cho Khách