Chính sách hủy đơn hàng

CTV & Dropship vui lòng đọc kỹ chính sách bên dưới

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách hủy đơn hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, 247Store đảm bảo quyền lợi của CTV, Dropship về việc quy định các trường hợp CTV, Dropship có thể hủy đơn hàng.

Tùy theo thời điểm hủy đơn hàng sẽ có các quy định khác nhau. Thời điểm được xác định theo trạng thái đơn hàng. Vì vậy CTV, Dropship cần theo sát trạng thái đơn hàng trên hệ thống để làm thao tác hủy đơn hàng.

1.Hủy đơn hàng nhập - dành riêng cho Dropship

Đối với Dropship sẽ có phần đơn hàng nhập, tức là đơn hàng mua của 247Store về kho ảo để bán cho khách, Đơn hàng này được mặc định thanh toán qua ví Dropship nên trạng thái mặc định là Đã nhận tiền Trường hợp Dropship đặt sai sản phẩm hoặc bất kể lý do nào khác mà sản phẩm cửa đơn nhập này chưa dùng để tạo đơn xuất để bán cho khách thì sẽ có chức năng Hủy đơn - Sau khi thực hiện thao tác này đơn hàng nhập sẽ về trạng thái Thất bại, Tiền đơn hàng sẽ được cộng ngược lại vào Ví cho Dropship (kiểm tra chi tiết ở phần )

2. Hủy đơn hàng xuất bán cho khách của CTV, Dropship

Với đơn hàng xuất bán cho khách hàng CTV, Dropship có thể hủy đơn hàng đó khi đơn hàng đang ở một trong các trạng thái sau: Đang xử lý, Đã đóng gói

CTV, Dropship vui lòng chọn đúng và đầy đủ lý do tại sao hủy đơn

Sau khi hủy đơn thì CTV vào trang chủ 247Store để thêm sản phẩm và tạo đơn hàng xuất bán cho khách hàng của mình

Riêng với Dropship Sản phẩm trong đơn hàng hủy sẽ được cộng lại kho cho Dropship nếu hàng không bị lỗi, còn hàng lỗi sẽ được đổi tự động cho Dropship trên kho ảo khi mà kho 247Store đã xác nhận nhận được sản phẩm lỗi đó.

*Chi phí hủy đơn khi đơn hàng đã đóng gói và trên đường vận chuyển:

247Store chịu hoàn toàn phí ship hoàn với các lý do sau: Do kho, Do hàng lỗi, Còn các lỗi khác CTV, Dropship sẽ chịu phí hoàn ( Có thể yêu cầu khách chịu phí hoàn)

Chúc các bạn thành công!

Last updated